C C C C A+ A A- X

Други понятия

ДРУГИ ПОНЯТИЯ
Постъпващите в съдебното деловодство книжа се образуват в дела, преписки и съдебни поръчки или се прилагат към канцеларски дела.
По обвинителни актове се образуват наказателни дела от общ характер, а по тъжбите на частни тъжители - наказателни дела от частен характер.
По жалби против наказателни постановления, по преписките по УБДХ, ЗДвП и по чл. 454 НПК се образуват дела от административно-наказателен характер.
По частните жалби по НПК, по жалбите срещу мярката за неотклонение задържане под стража, по молби за реабилитация, по предложенията за прилагане принудителни медицински мерки и по производствата във връзка с изпълнение на наказанията се образуват частни наказателни дела.
По всички молби и жалби от гражданскоправен характер, които се разглеждат в открито или закрито заседание и се издава решение, се образуват граждански дела.
По частните жалби по ГПК, жалбите против отказите на нотариус или на съдия по вписванията или действията на съдия-изпълнител, както и молбите за обезпечаване на доказателствата, за обезпечаване на бъдещ иск и за производства по открити наследства (запечатване и опис) и за издаване заповед за връщане на ненавършило пълнолетие дете на родителите му се образуват частно-граждански дела.
По молби за тълкуване на решенията (чл. 194 ГПК), за издаване дубликат от изгубен, унищожен или откраднат изпълнителен лист (чл. 248 ГПК), както и по чл. 191, ал. 2 и чл. 288, ал. 7 ГПК се образуват частно-граждански дела, ако първоначалното дело е унищожено или изгубено.
По молби за определяне на общо наказание по влезли в сила присъди не се образуват дела, а молбите се прилагат и се разглеждат по делото, по което е постановена последната присъда.
По предложенията за преглед по реда на надзора на актовете по дела от административно-наказателен характер се образуват надзорни производства.
По жалбите и протестите пред втората инстанция срещу решения и присъди се образуват второинстанционни дела от същия характер, от какъвто е характерът на делото, по което е издаден съдебният акт.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация