C C C C A+ A A- X

Състав

РЪКОВОДСТВО

Емилиян Ангелов

Председател

9700, гр. Шумен ул. Съединение №1

+359 (54) 850277 - тел. на съд. секретар

Ростислава Георгиева

Зам.председател

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850288 - тел. на съд. секретар

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Валентина Тонева

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850275 - тел. на съд. секретар

Диана Георгиева

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850282 - тел. на съд. секретар

Красимир Кръстев

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850279 - тел. на съд. секретар

Надежда Кирилова

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850276 - тел. на съд. секретар

Пламена Недялкова

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850274 - тел. на съд. секретар

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

Бистра Бойн

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

Валентина Тонева

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850275 - тел. на съд. секретар

Димитър Димитров

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850283 - тел. на съд. секретар

Жанет Христова

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850293 - тел. на съд. секретар

Зара Иванова

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850281 - тел. на съд. секретар

Калин Колешански

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850265 - тел. на съд. секретар

Людмила Григорова

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850284 - тел. на съд. секретар

Мирослав Марков

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850293 - тел. на съд. секретар

Теодора Йорданова-Момова

Съдия

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850280 - тел. на съд. секретар

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

Към Районен съд Шумен има двама съдии по вписванията. Работните им места са в сградата на ул. “Съединение” №107, ет.2. Съдиите по вписванията имат следните основни функции: 1.Разпореждат или отказват вписвания, отбелязвания или заличавания в имотния регистър;

2.Произнасят се за издаването на справки и удостоверения за сделки с недвижими имоти и учредени ипотеки;

3.Извършват нотариални и други действия, предвидени в закон. Съдиите по вписванията могат да извършват действия само в своя район, който покрива териториалния обхват на Районен съд - Шумен. Съдиите по вписванията се назначават и освобождават от министъра на правосъдието. Нямат статут на магистрати. Съдиите по вписвания не дават консултации!

Зорница Йорданова

Съдия по вписванията

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 107

+359 (54) 822067

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Шумен се намира в сградата на ул. “Съединение” № 107, ет.2, ст.202. Работно време с физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч. Изплащане на суми по изпълнителни дела се извършва всеки понеделник и четвъртък от 9.00 ч. до 11.30 ч. В Съдебно-изпълнителната служба работят 3 - ма държавни съдебни изпълнители (ДСИ). Съдебно-изпълнителната служба (СИС) поддържа отделни регистратура и деловодство, тел. 054/ 850 291. На етажа, на които се помещава СИС са разположени информационни табла, на които се обявяват насрочените търгове за публична продан на имоти от държавни и частни съдебни изпълнители. Обявления за насрочени търгове по изпълнителни дела на ДСИ се поместват и на страницата на Районен съд – Шумен. На втори етаж от сградата на ул.“Съединение“ № 107 е обособена залата, в която се извършват насрочените търгове за публична продан от частни и държавни съдебни изпълнители. Съдебно-изпълнителната служба образува изпълнителни дела и събира вземанията по тях. Изпълнително дело се образува по молба на взискател (заинтересована страна) въз основа на изпълнителен лист или друг акт, подлежащ на изпълнение, след внасяне на съответните държавни такси. Таксите са определени в Тарифа №1 към Закона за държавните такси за таксите събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието. Освободени от заплащане на държавни такси са взискатели по вземания за трудови обезщетения и издръжки. Молбата за образуване на изпълнително дело се подава в служба „Регистратура” на СИС. Справки за номера, под който се образува и води делото, се правят лично от взискателя или от упълномощено от него лице в деловодството на СИС. Териториалната компетентност на държавните съдебни изпълнители (ДСИ) се покрива с тази на Районен съд - Шумен. Съдебните изпълнители могат да образуват изпълнителни производства и да провеждат изпълнителни действия, когато в този район се намират:

1.движимите или недвижимите вещи, собственост на длъжника, върху които е насочено изпълнението;

2.постоянният адрес или седалището на третото задължено лице (лице, срещу което длъжникът има вземания, евентуален работодател, лице задължено да плати на длъжника по договор и подобни), когато изпълнението е насочено върху вземания на длъжника към него;

3.местоизпълнението на задълженията за действие или бездействие;

4.постоянният или настоящият адрес на взискателя или длъжника - по избор на взискателя по вземане за издръжка.

Важно: Държавните съдебни изпълнители се назначават и освобождават от длъжност от министъра на правосъдието. Нямат статут на магистрати. Държавните съдебни изпълнители и служителите нямат право да дават правни консултации!

Мадлена Тодорова

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 107

+359 (54) 850291 - тел. на съд. изпълнителна служба (СИС)

Снежана Стефанова

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

+359 (54) 850291 - тел. на съд. изпълнителна служба (СИС)

Теодора Костова

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

9700 гр. Шумен, ул. Съединение 107

+359 (54) 850291 - тел. на съд. изпълнителна служба (СИС)

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация