C C C C A+ A A- X

Председател

Емилиян Ангелов

Председател

Телефон: +359 (54) 850277 - тел. на съд. секретар

Местоположение: 9700, гр. Шумен ул. Съединение №1

Емилиян Ангелов - административен ръководител - наказателен съдия с общ юридически стаж в съдебната система: 22 години 06 месеца, от които от 01.04.1997 г. до 31.03.1998 г. – Окръжен съд Шумен – съдебен кандидат – 01 г. ; от 22.06.1998 г. до 16.03.1999 г.- Окръжен съд Шумен – младши съдия – 9 м. от 16.03.1999 г. до 05.06.2006 г. – Районен съд Шумен – съдия – 7 г.; от 05.06.2006 г. до 19.10.2009 г. - заместник на административния ръководител – зам.председател – 3 г.; от 19.10.2009 г. до 14.03.2011 г. – и.ф. административен ръководител на РС Шумен – 1 г. и от 14.03.2011 г. до настоящия момент – 1.01.2020 г. – административен ръководител – председател на РС Шумен – 07 г. 08 м. Придобива статут на несменяемост 2001 г. с Решение на ВСС по Протокол №6/07.02.2017 г. е повишен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. При последното му периодично атестиране е определена Комплексна оценка за работата му „много добра“ с Решение на ВСС по Протокол №33/11.06.2015 г. По време на стажа си като магистрат и административен ръководител в Районен съд Шумен непрекъснато повишава и обогатява теоретичната и професионална си подготовка, посещавайки организираните от различни професионални организации семинари, обучения, работи по проекти, а именно: участие в тригодишен проект “Усъвършенстване на работните процеси в съда”, финансиран от Фондация “Америка за България” и изпълняван от ПРСС, проект „Чуй детето” на Институт за социални дейности и практики, По Проект за развитие на съдебната система, през октомври месец 2003 г., съда е избран и включен в програмата “Съдилища модели и съдилища партньори” със статут съд – партньор. Със завършване на проекта на 21.05.2007 г. ШРС е признат за успешно работещ съд – модел; от 2006 г. до март месец 2007 г. Районен съд Шумен съвместно със СНЦ ”Демократично Сдружение Искам да Знам”, гр.Шумен и Център на НПО гр.Разград реализира проект “Пълна прозрачност, публичност и безпристрастност при изпълнението на законите от съда”; От 16.10.2008 г. до 04.11.2009 г. – Проект “Консултативен форум на районните съдилища” приоритетна ос: І “Добро управление”, подприоритет: 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна система; проект „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“, осъществяван съвместно със СНЦ „Демократично сдружение Искам да знам“, гр.Шумен от 2017 г., продължаващ и към настоящия момент-16.11.2018 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация