C C C C A+ A A- X

Деловодства

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

  • 9700, гр. Шумен ул. Съединение №1
  • 114-та стая, за физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч.
  • факс: +359 (54) 850 270, Справки: +359 (54) 850-270; 271; 272; 273

Служба Деловодство осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. Работното време с физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч. Общи функции на съдебното деловодство:

1. Предоставя справки по делата на страните и техните пълномощници;

2. Копия и заверени преписи по висящи дела се предоставят на страните и техните пълномощници след подаване на молба и съответното разпореждане на съдията - докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 1,50 лв. за първа и по 1.00 лв. за всяка следваща страница;

3. Служителките в Деловодството нямат право да дават правни консултации.

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

  • 9700, гр. Шумен ул. Съединение №1
  • 204-та стая, за физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч.
  • Справки: Тел. +359 (54) 850-253; 254; 255; 256

Служба Деловодство осигурява производството по висящи дела и влезли в сила съдебни актове. Извършва справки по насрочени и решени граждански и наказателни дела. Работното време с физически и юридически лица - от 9.00 ч. до 17.00 ч. Общи функции на съдебното деловодство:

1. Предоставя справки по делата на страните и техните пълномощници;

2. Копия и заверени преписи по висящи дела се предоставят на страните и техните пълномощници след подаване на молба и съответното разпореждане на съдията - докладчик и след заплащане на съответната държавна такса, която е 1,50 лв. за първа и по 1.00 лв. за всяка следваща страница;

3. Служителките в Деловодството нямат право да дават правни консултации.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация