C C C C A+ A A- X

Заместник председатели

Ростислава Георгиева

Зам.председател

Телефон: +359 (54) 850288 - тел. на съд. секретар

Местоположение: 9700 гр. Шумен, ул. Съединение 1

Ростислава Георгиева - заместник на административния ръководител- наказателен и граждански съдия с общ юридически стаж: 18 години 08 месеца, от които: от 01.07.2004 г. до 09.06.2005 г. – съдия в Районен съд Шумен – 11 м.; от 23.06.2005 г. до 01.07.2011 г. – съдия в Районен съд Шумен – 6 г.; от 01.07.2011 г. до настоящия момент – 16.11.2018 г. – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд Шумен – 7 г. Извън органите на съдебната система: от 20.01.2001 г. до 20.06.2001 г.- ЕТ “Нон стоп” – юрисконсулт – 5 м. и от 20.07.2001 г. до 30.06.2004 г. - адвокат към ШАК – 02 г. 11 м. С Решение на ВСС по Протокол №21/03.06.2010 г. й е опредена комплексна оценка “Добра” – за придобиване статут на несменяемост. С Решение на ВСС по Протокол №23/05.06.2014 г. й е определа комплексна оценка „Много добра“ – 144 т. С Решение на ВСС по Протокол №33/01.08.2017 г. е повишена в ранг – “съдия във ВКС и ВАС”. По време на работата си като районен съдия са й възлагани различни по обем и тежест дела. Административният ръководител й е възложил да ръководи гражданското отделение на Районен съд Шумен. Отличава се с желание и стремеж съм самоусъвършенстване и непрекъснато повишаване и обогатяване на теоретичната и професионалната си подготовка, посещавайки организираните от различни професионални организации семинари и обучения. Работи по проекти съвместно с административния ръководител. Участва като наставник в Образователна програма „Съдебна власт –информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Представлява Районен съд Шумен пред медиите. Планира и следи за изпълнението на комуникационната стратегия на съдебната власт от Районен съд Шумен.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация