C C C C A+ A A- X

Информация за съда

    Районен съд Шумен е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички дела освен тези, които със закон са определени като подсъдни на друг съд. Съдът осъществява правораздаването в Република България. Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в процеса. Разглеждането на делата във всички съдилища е публично, освен когато законът предвижда друго.

     Районният съд, съгласно Закона за съдебната власт, се състои от съдии и се ръководи от председател. В него могат да се създават отделения. Районният съд разглежда делата в състав от един съдия, а в предвидени от закона случаи – от съдия и двама съдебни заседатели. При всеки районен съд има бюро за съдимост. Към Районен съд - Шумен работят съдебно-изпълнителна служба и съдии по вписванията. Администрацията се състои от 45 служители.

     Районен съд - Шумен разглежда наказателни, административно-наказателни и граждански дела/ семейни и трудови спорове, за издръжка, за делба на имущество, искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 хиляди лева и др./. Като първа инстанция разглежда дела за територията на гр.Шумен и общините Шумен, Венец и Хитрино.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация