C C C C A+ A A- X

Прессъобщение – Проект 1 част

Дата на публикуване 4 юли 2018 Последна редакция 26 април 2019 Новини Отпечатай

Приключи първата част от проекта, в който като партньори участват Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен. Проекта „Прозрачен, достъпен и независим съд с високо обществено доверие“ се реализира от СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“ и има за цел чрез провеждане на активно гражданско наблюдение върху дейността на двете съдилища да се изготвят препоръки за подобряване на достъпа до правосъдие, прозрачността и независимостта на съда при реализиране на реформата в съдебната власт.

За изпълнението на тази цел през първия етап, който започна в края на месец септември и продължи 6 месеца се проведе проучване и идентифициране на прилагани от Окръжен съд – Шумен и Районен съд – Шумен мерки за достъп до правосъдие на граждани, фирми и хора с увреждания, както и на антикоруционни механизми за гарантиране на независимост и прозрачност в работата на магистратите.

В рамките на проучването са анкетирани 485 лица – 400 граждани и 85 представители на фирми и институции от област Шумен. Анкетните карти насочени към гражданите съдържат 20 въпроса, с които да се даде „поглед отвън“ на двете съдилища от страна на широката общественост. Проведени са и 112 интервюта с лица работещи в системата на правораздаването / съдии, служители, съдебни заседатели и адвокати/ по въпросник съдържащ 15 въпроса.

Резултатите от проучването са анализирани от експерти на СНЦ „Демократично Сдружение Искам да Знам“, които са извели като констатации проблемите и постиженията на съда като цяло и те са намерили своето място в представеният доклад.

Обективният анализ показва, че са налице редица достижения на двете съдилища по отношение на достъпа на граждани до правосъдие, стриктно спазване на законодателството, свързано с независимост и антикорупционни мерки, които обаче остават недостатъчно познати за широката общественост. Задачата е да се положат целенасочени и устойчиви действия за реално отваряне и отчитане действията на Окръжен съд – Шумен и Районен съд - Шумен навън, за да се подобри образа и доверието към работещите в системата.

В доклада се предлагат и редица мерки в областите на оценка на съдилищата, които да бъдат обект на последващо гражданско наблюдение с цел констатиране и придвижване към по-позитивен публичен образ и подобрено функциониране.

Тези мерки са организационни и технически, като важно условие е те да бъдат комуникирани и развити постепенно и устойчиво, в процес на взаимодействие с обществеността и са в три основни посоки.

Приложението ТУК

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация