C C C C A+ A A- X

Съобщение

Поради повреда в телефонната централа на съдебната палата, телефоните, започващи с 054 850 2хх не отговарят /дават заето/.

--------------------------------------------------------

Във връзка със Заповед РД- 07 № 51/06.06.2024 г. на Административния ръководител - Председател на Окръжен съд Шумен, работното време на Районен съд Шумен на 07.06.2024 г. ще е до 15.00 ч.

--------------------------------------------------------

По повод 16 април – Ден на Конституцията и професионален празник на българските юристи и съдебни служители, Районен съд Шумен поздравява  всички колеги. Пожелаваме Ви, много здраве, успехи, достигане на професионална и лична  удовлетвореност и  гордост.

Продължавайте  достойно да упражнявате  професията си, отстоявайте върховенството на закона и защитавайте правата и законните интересите на гражданите! Честит празник!

--------------------------------------------------------

На 12.12.2023 г. от 14.00 ч. в зала № 1 на Районен съд Шумен в сградата на Съдебната палата се проведе общо събрание на съдиите в Районен съд  Шумен с председател – Мирослав Марков – административен ръководител – председател на Районен съд Шумен. Съдебните заседатели положиха клетва пред Общото събрание на съдиите  от Районен съд Шумен.

На следващият ден - 13.12.2023 г. от 10.00 ч. се проведе и задължителното начално обучение на съдебните заседатели, организирано съвместно с Националния институт на правосъдието, с лектор Светлин Стефанов - съдия в  Окръжен съд Шумен. Същите са готови да встъпят в четиригодишният си мандат от 01.01.2024 г. до 31.12.2027 г.         Съдебните заседатели са носители на обществен мандат, за времето на мандата си те ще изпълняват обществения и гражданския  си дълг. Съдебният заседател не е съдия, но е част от съдебния състав, разглеждащ и решаващ делото. Те са представители на обществеността в съдебното заседание по наказателни дела,  те са достойни и активни граждани, които реално участват в правораздавателната дейност на съда.

--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

Процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд за мандат 2024-2027 г.

Общински съвет Шумен открива процедура за избор на съдебни заседатели към Районен съд за мандат 2024-2027 година.

За повече информация прочетете тук

 --------------------------------------------------------

 

Електронни услуги

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация